Overspenningsvern sikrer det elektriske utstyret i huset ditt

Overspenning kan oppstå når det er feil i strømnettet, tordenvær og lynnedslag. Overspenning kan skade en god del av apparatene i huset ditt, blant annet PC og TV, eller fryser og kjøleskap. Overspenningsvern beskytter disse apparatene ved å lede overspenningen ned til jord.

Dette er en billig forsikring i forhold til at en PC kan miste viktige data, eller fryseren blir stående uten strøm i mange dager, som følge av plutselig stopp.

Ved å installere overspenningsvern sikrer du huset ditt, i tilfelle noe uforutsett skulle oppstå når du er borte. Dersom du bor i en bolig som er fra 2012 eller senere skal det være installert overspenningsvern når huset var nytt.

Overspenningsvern lever ikke evig

Du finner overspenningsvernet i sikringsskapet ditt, og det er to eller flere moduler som sitter sammen. De har et felt hvor det er grønt når de er ok. Dersom det i dette feltet er svart eller rødt er det viktig å kontakte en elektriker for å få skiftet dem.

Ta sikkerhet i ditt elektriske anlegg på alvor

Det elektriske anlegget skal være trygt, og hjelpe deg i hverdagen. Se våre artikler om Sikkerhet i hjemmet for å lære mer om hva du kan gjøre for å være trygg på at ditt elektriske anlegg fungerer som det skal.