Elbil-lading i borettslag? Dette bør dere tenke på

Med den voldsomme utbredelsen av elbiler de seneste årene har det oppstått behov for steder å lade alle disse bilene. Det gjelder både ladepunkter langs veiene, lading i egen bolig og lading i sameier og borettslag.

Lading langs veiene er ikke noe den jevne bilist befatter seg med og i en privatbolig er det en ganske smal sak å skaffe seg en lader. I borettslag og sameier melder det seg imidlertid spørsmål av en litt annen art. I hovedsak dreier det seg om å finne løsninger som håndterer fakturering av strømforbruk og tilgang til laderne.

Derfor er det viktig at borettslaget eller sameiet velger en leverandør som tilbyr faktureringsløsninger som gjør at den som bruker strøm faktisk får faktura for dette forbruket. Uten en slik løsning vil kostnaden for ladingen i praksis tilfalle alle beboerne via strømregningen for fellesarealene. Det slår utvilsomt negativt ut for dem som ikke har elbil og kan derfor oppleves som urettferdig.

Det finnes flere løsninger som håndterer fakturering av lading, både løsninger som baserer seg på betaling med kredittkort og via en app.

Det er dessuten viktig å velge en leverandør som har løsninger for køstyring. I situasjoner der strømforbruket er høyt er det ikke nødvendigvis rom for at alle kan lade samtidig. Da er en løsning for styring av ladekøen alfa omega for å sikre rettferdig tilgang for alle. Køstyring kan også gjøre det mulig å reservere ladetid slik at du er helt sikker på å få ladet når du vil.